Veznici

  • – ili
  • kaj – i
  • ke – da
  • kvankam – iako, premda
  • nek – niti, ni
  • ol – nego
  • se – ako
  • sed – a, ali, već, nego
  • ĉar – jer, budući da