Сполучники

  • – або
  • kaj – і
  • ke – що
  • kvankam – хоч
  • nek – ні... ні
  • ol – ніж (більше/менше... ніж)
  • se – якщо
  • sed – але
  • ĉar – тому що, бо