Vezniki

  • – ali
  • kaj – in
  • ke – da
  • kvankam – čeprav, četudi
  • nek – niti
  • ol – kot
  • se – če
  • sed – a, ter, ampak
  • ĉar – ker, kajti