Bağlaçlar

  • – veya
  • kaj – ve
  • ke – ki
  • kvankam – rağmen
  • nek – ne o... ne de bu...
  • ol – -dan (karşılaştırma)
  • se – eğer
  • sed – fakat, ama
  • ĉar – çünkü