Spojky

  • – alebo
  • kaj – a
  • ke – že
  • kvankam – hoci
  • nek – ani
  • ol – než
  • se – ak, keby
  • sed – ale
  • ĉar – pretože, lebo