Prijedlozi

 • al – k, ka, prema
 • anstataŭ – umjesto
 • antaŭ – prije, ispred
 • apud – pored, pokraj
 • da – od (partitivni genitiv)
 • de – od
 • dum – dok, za vrijeme
 • ekde – od
 • ekster – izvan
 • el – iz, od
 • en – u
 • inter – između, među
 • je – od, s, u, (neodređeni prijedlog)
 • kontraŭ – nasuprot, protiv
 • krom – osim
 • kun – s
 • laŭ – prema, po
 • per – pomoću, s
 • por – za
 • post – nakon, iza
 • pri – o
 • pro – zbog, radi
 • sen – bez
 • sub – pod, ispod
 • super – nad, iznad
 • sur – na
 • tra – kroz
 • trans – preko
 • ĉe – kod
 • ĉirkaŭ – okolo, oko
 • ĝis – do