Esperanto u 12 lekcija

Najbrži tečaj za osnove

Tečaj se sastoji od 12 lekcija, od kojih svaka sadrži

  • tekst
  • gramatička objašnjenja
  • i 3 vježbe.

Nakon što završiš tečaj, moći ćeš razumjeti najvažnije stvari i samostalno se izražavati na esperantu. Probaj!