Conjuncions

  • – o
  • kaj – i
  • ke – que
  • kvankam – encara que
  • nek – ni
  • ol – que (comparatiu)
  • se – si (condicional)
  • sed – però
  • ĉar – perquè