Spojky

  • – nebo
  • kaj – a
  • ke – že
  • kvankam – ačkoli
  • nek – ani
  • ol – než
  • se – když
  • sed – ale
  • ĉar – protože, kvůli