Kötőszavak

  • – vagy
  • kaj – és
  • ke – hogy
  • kvankam – habár
  • nek – sem ... sem
  • ol – mint
  • se – ha
  • sed – de
  • ĉar – mert, mivel