5. Nova aŭto

Dịch rồi trả lời / Traduku kaj respondu

  1. Cậu có thể học một cách bình tĩnh, trong khi có ai đó hát một cách vui vẻ được không?
  2. Ai mà biết được chúng ta sẽ gặp lại nhau khi nào và ở đâu?
  3. Bây giờ là mấy (bao nhiêu) giờ rồi vậy?
  4. Có ai đó đã giúp cậu mở cánh cửa của ngôi nhà cũ đó hả?
  5. Tại sao cậu không có thời gian để lắng nghe tôi lâu hơn nữa?