Esperanto qua 12 bài học

Cách học những điều căn bản nhanh nhất

  • Bạn sẽ học được 500 từ quan trọng nhất của Esperanto
  • Không cần đăng ký: Chỉ cần bấm nút Bắt đầu
  • Tối ưu cho việc học trên điện thoại di động
  • Không chỉ được học miễn phí, bạn cũng có thể sử dụng bài học trong các dự án khác

Khoá học bao gồm 12 bài, mỗi bài sẽ có:

  • một bài đọc ngắn
  • phần giải thích ngữ pháp
  • và 3 bài tập thực hành.

Sau khi hoàn thành khoá học, bạn sẽ nắm được các ý chính của một văn bản bằng tiếng Esperanto và có thể đặt câu dễ dàng.

Chần chờ gì nữa, bắt đầu ngay đi nào!