6. Maja

Từ vựng trong bài

 • Maja – Maja
 • et – bé, kém hơn
 • ul – người
 • tri – ba
 • ig – làm
 • sana – khoẻ mạnh, lành mạnh
 • alta – cao
 • temperaturo – nhiệt độ
 • resti – còn sót, tàn tích
 • morgaŭ – ngày mai
 • voki – gọi
 • doktoro – bác sĩ
 • je – giới từ vô định, vào lúc
 • naŭ – chín
 • horo – giờ
 • por – cho việc
 • helpi – giúp đỡ
 • montri – cho xem, cho thấy, tỏ ra
 • piedo – chân
 • vesti – ăn mặc
 • ĉio – mọi thứ
 • fine – cuối cùng
 • semajno – tuần lễ
 • sub – ở dưới, bên dưới
 • teo – trà
 • mateno – buổi sáng
 • vespero – buổi tối
 • deziri – mong muốn
 • trankvila – bình tĩnh, yên bình, lặng lẽ
 • farti – cảm thấy
 • eg – to lớn, phóng đại
 • Karlo – Karlo
 • hm – hừm

Từ vựng bổ sung

 • bezoni – cần thiết
 • esperi – hy vọng
 • familio – gia đình
 • fojo – lần, dịp, cơ hội
 • hieraŭ – hôm qua
 • hodiaŭ – hôm nay
 • infano – trẻ con
 • kara – thân mến
 • lando – quốc gia, đất nước
 • loĝi – sống, cư trú
 • necesa – cần
 • pensi – suy nghĩ
 • peti – xin, cầu mong
 • proksima – gần
 • rimarki – để ý
 • terura – khủng khiếp, ghê gớm, tệ hại
 • tuj – lập tức
 • tuta – toàn bộ
 • utila – hữu ích
 • zorgi – quan tâm