1. Amiko Marko

I texten

 • Marko – Marko
 • esti – vara, finnas
 • as – Verb i presens
 • mi – jag
 • a – Adjektiv
 • amiko – vän
 • o – Substantiv
 • li – han
 • lerni – lära sig
 • ant – aktiv pågående handling
 • kaj – och
 • sporto – sport
 • ist – en som ofta sysslar med något, yrkesman
 • nun – nu
 • sidi – sitta
 • en – i
 • ĉambro – rum
 • sur – på
 • tablo – bord
 • papero – papper
 • j – Plural
 • libro – bok
 • ĝi – den, det
 • skribi – skriva
 • la – (bestämd artikel)
 • patro – fader, far
 • in – kvinna, hona
 • de – från, av
 • ne – nej, inte
 • ili – de
 • labori – arbete, jobb
 • hotelo – hotell
 • instrui – lära (någon), lära ut, undervisa
 • ŝi – hon

Ytterligare

 • ĉu – (frågepartikeln), huruvida, månne, om
 • jes – ja
 • kio – vad
 • kiu – vem, vilken
 • lingvo – språk
 • ni – vi
 • nomo – namn
 • respondi – svara
 • seĝo – stol