1. Amiko Marko

Översätt och svara / Traduku kaj respondu

  1. Vem är din tjejkompis?
  2. Skriver din tjejkompis Anna nu i rummet?
  3. Arbetar din fars vän på hotellet?
  4. Vad finns på arbetsbordet i vårt rum?
  5. Ligger det en esperantolärobok på ditt bord?