9. Planoj pri veturado

In de tekst

 • Petro – Petro
 • Maria – Maria
 • vojaĝi – reizen
 • lando – land
 • libera – vrij
 • tempo – tijd
 • decidi – beslissen
 • italio – Italië
 • urbo – stad
 • feliĉa – gelukkig
 • kie – waar
 • forgesi – vergeten
 • esperi – hopen
 • us – werkwoord in de voorwaardelijke vorm
 • komenci – beginnen
 • jam – reeds, al
 • vagono – wagon
 • ar – verzameling
 • nenio – niets
 • sekreto – geheim
 • onklo – oom
 • Bonifacio – Bonifacius
 • plena – vol
 • um – zonder bepaalde betekenis
 • sia – zich
 • uzi – gebruiken
 • domo – huis
 • ad – duur (herhaling)
 • atendi – wachten
 • do – dus
 • kial – waarom
 • neniam – nooit

Extra

 • almenaŭ – minstens, ten minste
 • atenti – opletten, aandacht
 • ĉirkaŭ – om, rondom
 • diversa – diverse, verschillende
 • do – dus
 • ekster – buiten
 • ideo – idee
 • klara – klaar
 • kredi
 • kvazaŭ – alsof, als het ware
 • maniero – manier, wijze, trant
 • manki – ontbreken
 • mondo – wereld
 • organizi – organiseren
 • plano – plan
 • pluvi – regenen
 • rajti – het recht hebben, mogen
 • rakonti – vertellen, verhalen
 • sama – gelijk
 • ŝajni – schijnen, lijken
 • vojo – weg, baan
 • informi – informeren, inlichten