9. Planoj pri veturado

Voorwaardelijke vorm

De voorwaardelijke vorm (kondicionalo) van het werkwoord heeft -us als uigang:

 • Li certe redonus la monon, se li havus la eblon. – Hij zou het geld zeker teruggeven, als hij de mogelijkheid had.
 • Se mi havus tempon, mi restus pli longe. – Als ik tijd had, zou ik langer blijven.

Se / Kiam

 • se – als, indien (voorwaarde)
 • kiam – wanneer, toen, als (tijd)

 • Se mi estus sana, mi estus tre feliĉa. – Als ik gezond was, zou ik zeer gelukkig zijn.

 • Kiam mi malsanis, (tiam) mi malmulte manĝis. – Toen ik ziek was, at ik weinig.
 • Kiam la patro venos, (tiam) mi estos en la lito. – Als vader komt, zal ik in bed zijn.

Kvazaŭ

kvazaŭ - alsof, als het ware, als:

 • Li rapidas kvazaŭ aŭto. – Hij rent als een auto.
 • Vi sidas tie kvazaŭ vi estus riĉulo. – Ge zit daar, alsof ge een rijkaard waart.
 • Vi sidas kvazaŭ riĉulo. – Ge zit daar als een rijke man.

Achtervoegsel -ad

Duur van een handeling, als zelfstandig naamwoord gebruikte noemvorm:

 • parolado – redevoering
 • veturado – vaart, rit
 • la dormado – het slapen
 • la irado – het gaan

Achtervoegsel -ar

Verzameling:

 • arbaro – bos
 • vortaro – woordenboek
 • vagonaro – trein
 • homaro – mensdom

Achtervoegsel -um

onbepaald begrip (Joker-achtervoegsel):

 • plena – vol / plenumi – vervullen
 • proksima – nabij / proksimume – ongeveer
 • sunumi – zich zonnen
 • malvarmumi – een verkoudheid opdoen