7. Ĉiam malfrue

In de tekst

 • dormi – slapen
 • suno – zon
 • subita – plots, eensklaps, ineens, plotseling
 • ek – beginnende handelng
 • salti – springen
 • ĉiam – altijd
 • frua – vroeg
 • hodiaŭ – vandaag
 • meti – zetten, plaatsen, leggen
 • – concrete zaak
 • kuri – lopen, rennen, hardlopen
 • laŭ – volgens
 • homo – mens
 • kia – welke soort, wat voor
 • saĝa – snugger, wijs
 • knabo – jongen, knaap
 • baldaŭ – weldra, binnenkort
 • it – passief deelwoord / grammaticale stam, verleden tijd
 • nek – noch (… noch)
 • pensi – denken
 • diablo – duivel
 • memori – zich herinneren
 • dimanĉo – zondag

Extra

 • akvo – water
 • atendi – wachten
 • – zelfs
 • for – weg-, voort-
 • ĝis – tot
 • krii – schreeuwen
 • lasi
 • mem – zelf
 • momento – moment (ogenblik)
 • nokto – nacht
 • poŝto – post, posterijen
 • ridi – lachen