6. Maja

In de tekst

 • Maja – Maja
 • et – verkleining
 • ul – persoon
 • tri – drie
 • ig – doen, maken
 • sana – gezond
 • alta – hoog
 • temperaturo – temperatuur
 • resti – blijven
 • morgaŭ – morgen
 • voki – roepen
 • doktoro – doctor
 • je – voorzetsel met meer betekenissen
 • naŭ – negen
 • horo – uur
 • por – voor
 • helpi – helpen
 • montri – tonen
 • piedo – voet
 • vesti – kleden
 • ĉio – alles
 • fine – eindelijk
 • semajno – week (7 dagen)
 • sub – onder
 • teo – thee
 • mateno – ochtend, morgen (begin van dag)
 • vespero – avond
 • deziri – wensen, verlangen
 • trankvila – rustig
 • farti – gesteld zijn, varen (zich voelen)
 • eg – Vergroting
 • Karlo – Karel
 • hm – hm

Extra

 • bezoni – nodig hebben, benodigen
 • esperi – hopen
 • familio – gezin (familie)
 • fojo – keer
 • hieraŭ – gisteren
 • hodiaŭ – vandaag
 • infano – kind
 • kara – lief, dierbaar, waard
 • lando – land
 • loĝi – wonen, resideren, gevestigd zijn
 • necesa – nodig
 • pensi – denken
 • peti – verzoeken, vragen
 • proksima – dicht(bij)
 • rimarki – bemerken, opmerken
 • terura – verschrikkelijk, vreselijk
 • tuj – onmiddellijk, dadelijk
 • tuta – heel, helemaal, gans
 • utila – nuttig
 • zorgi – zorgen