3. En kafejo

In de tekst

 • longa – lang
 • e – bijwoord
 • antaŭ – vóór
 • ej – plaats, ruimte
 • post – na
 • ĝoja – blij, vrolijk
 • tra – door, doorheen
 • strato – straat
 • tago – dag
 • kuko – koek, cake
 • ni – wij, we
 • manĝi – eten
 • diri – zeggen
 • sufiĉa – volstaan, genoeg
 • mono – geld
 • kompreni – verstaan, begrijpen
 • ebl – mogelijkheid, -baar
 • cent – honderd
 • dolaro – dollar
 • ho – o
 • riĉa – rijk
 • kelnero – ober
 • porti – dragen
 • multa – veel
 • nova – nieuw
 • serĉi – zoeken
 • unu – een, één
 • loko – plaats
 • alia – ander
 • vizaĝo – (aan)gezicht
 • fini – einde
 • per – met, door middel van
 • forta – sterk
 • voĉo – stem
 • okazi – gebeuren, geschieden
 • scii – weten

Extra

 • afero – aangelegenheid, zaak
 • – of
 • kanti – zingen, lied, zang
 • kie – waar
 • kiel – hoe
 • nu – welnu
 • scii – weten
 • sen – zonder
 • suko – sap
 • rapida – snel, rap