3. En kafejo

Bijwoorden

De afgeleide bijwoorden hebben de uitgang -e.

 • bele – mooi
 • multe – veel
 • forte – sterk
 • skribe – schriftelijk
 • poste – later
 • kune – samen

Per en Kun

Kun - met (samen met)

 • Li venis kun la amikino. – Hij kwam met de vriendin.
 • Mi parolos kun li. – Ik zal met hem spreken.

Per - met/per (door middel van)

 • Ĉu vi venis per aŭto? – Ben je per auto gekomen?
 • Li salutis per la mano. – Hij groette met de hand.

Post

post – na (tijd)

 • Post tri horoj li revenis. – Na drie uren kwam hij terug./ Drie uur later kwam hij terug;
 • Ni foriris post li. – Wij gingen na hem weg.

Malantaŭ

malantaŭ - achter (plaats)

 • Mi iras post vi. – Ik ga na u. (een tijd later)
 • Mi iras malantaŭ vi. – Ik ga achter u. (plaats)
 • Ŝi sidas malantaŭ la tablo. – Ze zit achter de tafel.

Bevelende vorm

De bevelende vorm heeft de woorduitgang -u.

 • Venu baldaŭ! – Kom snel!
 • Kantu! – Zing!
 • Manĝu nun! – Eet nu!

Achtervoegsel -ul

Persoon met bepaalde Eigenschap:

 • grandulo – een grote
 • malbonulo – slechterik
 • junulo – jongeling

Achtervoegsel -ej

Plaats, ruimte:

 • lernejo – school
 • laborejo – werkplaats
 • haltejo – halte

Achtervoegsel -ebl

Mogelijkheid, -baar, -lijk:

 • manĝebla – eetbaar
 • videbla – zichtbaar
 • kompreneble – begrijpelijk, natuurlijk
 • legebla – leesbaar
 • eble – mogelijk, misschien
 • malebla – onmogelijk