2. La amikino de Marko

In de tekst

 • havi – hebben
 • n – accusatief (= vierde naamval)
 • nomo – naam
 • Ana – Anna
 • juna – jong
 • bela – mooi
 • ge – personen van beide geslachten
 • veni – komen
 • is – werkwoord in de verleden tijd
 • al – naar, aan
 • hejmo – huis, thuis
 • bona – goed
 • voli – willen
 • u – werkwoord in de gebiedende vorm
 • iri – gaan
 • i – infinitief (= noemvorm)
 • saluto – groet
 • kio – wat
 • vi – jij, je, gij, ge, u, jullie
 • fari – maken, doen
 • legi – lezen
 • sed – maar
 • paroli – spreken
 • kun – met
 • ĉu – of; leidt een gewone vragende zin in.
 • jes – ja
 • ŝati – graag hebben, lusten
 • nur – slechts, enkel
 • trinki – drinken
 • kafo – koffie
 • frato – broer
 • jen – dit is, ziehier
 • ankoraŭ – nog
 • varma – warm
 • kuiri – koken
 • danki – dank
 • povi – kunnen
 • ankaŭ – ook, eveneens
 • mal – tegengestelde
 • rigardi – kijken, kijken naar, bekijken
 • okulo – oog
 • vidi – zien
 • ke – dat
 • ami – beminnen

Extra

 • demandi – vragen
 • domo – huis
 • facila – gemakkelijk
 • granda – groot
 • kia – welke soort, wat voor
 • mono – geld
 • nova – nieuw
 • pri – over, betreffende, aangaande
 • se – indien, als, op voorwaarde dat
 • tre – zeer
 • diri – zeggen