6. Maja

Prevedi i odgovori / Traduku kaj respondu

  1. Želiš li da ti danas pokažem moju najnoviju knjigu o bolestima djece?
  2. Što želiš sutra za doručak?
  3. Znaš li kada dolazi Marko, u pet ili u osam sati?
  4. Kada ste primijetili da me cijela obitelj zove dobrotvor?
  5. Je li ti bila korisna knjižica koju sam prekjučer poslao?