11. La sentimulo

Hậu tố -il

hình thành từ mang nghĩa "dụng cụ, phương tiện hoặc đồ nghề"

  • tranĉilo – con dao (dụng cụ cắt, xẻ)
  • hakilo – cây rìu (đồ nghề để chặt, đốn, bổ, xẻ)
  • ŝlosilo – chìa khoá (dụng cụ ổ khoá)
  • timigilo – con bù nhìn (phương tiện làm sợ hãi các thứ)