10. Familianoj kunvenas

Hậu tố -an

hình thành các từ chỉ " thành viên, người thuộc về một tập thể"

 • klubano – thành viên câu lạc bộ
 • amerikano – người Mĩ (người thuộc về nước Mĩ)
 • samlandano – đồng hương (người thuộc cùng xứ sở)
 • samideano – người chung lý tưởng (cụ thể trong văn hoá Esperanto, chỉ người cũng biết nói tiếng Esperanto)

The Suffix -ec

hình thành từ chỉ "một phẩm chất, tính chất hay đức tính".

 • beleco – vẻ đẹp, nhan sắc (tính đẹp đẽ)
 • varmeco – sự nóng, tính nóng
 • simpleco – sự đơn giản, tính đơn giản

Hậu tố -uj

hình thành từ chỉ đồ vật chứa đựng nghĩa của từ gốc.

TL;DR: hạn chế sử dụng hậu tố này cho tên của cây ăn quả và quốc gia. Dùng -arbo cho cây ăn quả và -io cho quốc gia.

 • manĝujo – máng ăn cho vật nuôi
 • cindrujo – gạt tàn thuốc
 • violonujo – hộp đựng vi-ô-lông
 • Francujo hoặc Francio– Nước Pháp
 • Aŭstralujo hoặc Aŭstralio– Nước Úc
 • pomo – quả táo
  • pomarbo – cây táo

Giải thích:

Ban đầu, hậu tố này bao hàm rất nhiều nghĩa, khiến cho việc sử dụng nó vô cùng hại não. Về sau, người ta giới hạn nghĩa của nó lại chỉ còn "những đồ vật để đựng".

Lý do là từ pomujo này. Người ta sẽ không biết được rằng nghĩa của nó là "một giỏ táo", "một cây táo", hay "một quốc gia nào đó" chẳng hạn (nước Táo?).

Nên, khi nói về cây ăn quả, ta chỉ nên dùng -arbo thôi.

Còn về hậu tố -io thì chỉ để cho việc nhận biết tên các nước dễ hơn thôi.

Nước Đức trong tiếng Anh là Germany. Nếu ta dùng -ujo thì sẽ là Germanujo, còn -io thì sẽ là Germanio.