11. La sentimulo

I texten

 • Veneci – Venedig
 • Sankt-Mark – Helige Mark
 • placo – torg
 • milito – krig
 • maro – hav
 • ŝipo – båt, fartyg
 • gondolo – gondol
 • movi – (för)flytta
 • mezo – mitt
 • proksima – nära
 • granda – stor
 • oni – man
 • facila – lätt, enkel
 • lumo – ljus
 • flanko – sida
 • Stefan – Stephen
 • krii – skrika
 • turko – turkisk
 • renkonti – möta, träffa
 • sekvi – följa
 • Pietro – Pietro
 • koni – känna (till)
 • akvo – vatten
 • tiel – så, på det sättet
 • Ĝorĝo – George
 • preni – ta
 • estro – ledare
 • preskaŭ – nästan
 • morti – dö
 • grava – viktig
 • Ĝino – Ĝino
 • halti – stanna
 • apud – bredvid
 • dek – tio
 • jaro – år
 • koloro – färg
 • Jakopo – Jacob
 • tial – därför
 • timi – rädsla
 • sendi – sända, skicka
 • doĝo – doge (hög ämbetsman i Venedig)
 • bezoni – behöva
 • pagi – betala
 • er – fragment, liten del, partikel
 • afero – sak, företeelse
 • se – om
 • pano – bröd
 • Don Kamilo – Don Camillus
 • ĝis – ända till

Ytterligare

 • konsenti – samtycka, hålla med, instämma
 • laŭta – hödljudd
 • proksimume – ungefär
 • publika – publik, allmänhet, allmän, offentlig
 • punkto – punkt
 • sata – mätt