3. En kafejo

I texten

 • longa – lång
 • e – Adverb
 • antaŭ – framför, före
 • ej – plats, lokal
 • post – efter
 • ĝoja – glad
 • tra – genom
 • strato – gata
 • tago – dag
 • kuko – kaka
 • ni – vi
 • manĝi – äta
 • diri – säga
 • sufiĉa – tillräcklig
 • mono – pengar
 • kompreni – förstå
 • ebl – möjlig att göraas
 • cent – hundra
 • dolaro – dollar
 • ho – åh
 • riĉa – rik
 • kelnero – kypare, servitör
 • porti – bära
 • multa – många
 • nova – ny
 • serĉi – söka, leta
 • unu – ett
 • loko – plats
 • alia – annan
 • vizaĝo – ansikte
 • fini – slut
 • per – med (hjälp av)
 • forta – stark
 • voĉo – röst
 • okazi – hända, inträffa
 • scii – veta

Ytterligare

 • afero – sak, företeelse
 • – eller
 • kanti – sång, sjunga
 • kie – var
 • kiel – hur
 • nu – nå
 • scii – veta
 • sen – utan
 • suko
 • rapida – snabb