3. En kafejo

Översätt och svara / Traduku kaj respondu

  1. Förstår kyparna i de stora hotellen många språk?
  2. Vet du om Anna gillar den nya sången om den fattige och den vackra flickan?
  3. Var såg ni den gamle och den unge mannen som bar på ett stort bord?
  4. Hur kom det sig att ni kom till oss utan era syskon igen?
  5. Kan du, med den nya läroboken, lära dig esperanto tillräckligt fort?