3. En kafejo

Adverb

Adverb har ändelsen -e.

 • bele – vackert, på ett vackert sätt
 • bone – väl, på ett bra sätt
 • rapida aŭto – en snabb bil
  • veturi rapide – resa snabbt

Prepositionerna per och kun

Per – med (hjälp av)

 • manĝi per kulero – äta med sked
 • Ŝi kantis per tre bela voĉo. – Hon sjöng med en vacker röst.

Kun – (tillsammans) med

 • Mi iris kun amiko. – Jag gick med en vän.
 • Mi parolos kun li. – Jag kommer att prata med honom.

Prepositionerna antaŭ, post och malantaŭ

antaŭ – framför, före

post – efter

malantaŭ – bakom

Ordet antaŭ används både om plats och tid.

 • antaŭ la tablo – framför bordet
 • antaŭ la laboro – före arbetet

När det handlar om tid är post motsatsen till antaŭ.

 • post la laboro – efter arbetet
 • Li venos post tri horoj. – Han kommer om tre timmar
 • poste – efteråt, senare

Om platser används istället malantaŭ.

 • malantaŭ la tablo – bakom bordet
 • Mi iras maltantaŭ vi. – Jag går bakom dig.

Obervera skillnaden mellan de här meningarna:

 • Li venis post mi.
 • Li venis malantaŭ mi.

Suffixet -ul

Suffixet -ul betecknar en person med en viss karaktäristisk egenskap.

 • grandulo – en stor person, en jätte
 • maljunulo – en gamling
 • belulino – en vacker kvinna, en skönhet

Suffixet -ej

Suffixet -ej betecknar en plats, ett hus eller ett rum avsett för något särskilt".

 • lernejo – skola
 • kuirejo – kök
 • laborejo – arbetsplats

Suffixet -ebl

Suffixet -ebl betyder möjlig.

 • manĝebla – ätlig
 • videbla – synlig
 • kompreneble – förståeligt, naturligtvis, förståss
 • eble – möjligen, kanske
 • malebla – omöjlig

Imperativ

Uppmaningar har verbändelsen -u.

 • Manĝu! – Ät!
 • Iru! – Gå! Åk!

Den här verbformen kan också användas tillsammans med subjekt:

 • Li lernu! – Han ska lära sig
 • Ni vidu. – Låt oss se

Samt i bisatser:

 • Sxi diris, ke mi manĝu. – Hon sa, att jag skulle äta.
 • Ili volas ke mi dormu. – Han vill, att jag ska sova.

Observera att det svenska hjälpverbet "ska" kan innebära både ändelsen -os och ändelsen -u i esperanton. Om "ska" betecknar framtid, och då kan bytas ut mot "kommer att", är det -os som gäller. När man uttrycker någon slags vilja används istället -u.

 • Mi labros morgaŭ – Jag ska arbeta imorgon.
 • Li volas ke mi laboru – Han vill att jag ska arbeta.