1. Amiko Marko

 • Marko – Marko
 • esti – biti
 • as – sedanji čas
 • mi – jaz
 • a – pridevnik
 • amiko – prijatelj
 • o – samostalnik
 • li – on
 • lerni – učiti se
 • ant – tvorni deležnik sedanjega časa
 • kaj – in
 • sporto – šport
 • ist – poklic, pripadnik ideologije
 • nun – sedaj
 • sidi – sedeti
 • en – v
 • ĉambro – soba
 • sur – na
 • tablo – miza
 • papero – papir
 • j – množina
 • libro – knjiga
 • ĝi – ono
 • skribi – pisati
 • la – (določni člen)
 • patro – oče
 • in – ženska
 • de – od
 • ne – ne
 • ili – oni
 • labori – delati
 • hotelo – hotel
 • instrui – učiti
 • ŝi – ona

 • ĉu – ali kot vprašalnica
 • jes – da
 • kio – kaj
 • kiu – kdo, kateri
 • lingvo – jezik
 • ni – mi
 • nomo – ime
 • respondi – odgovoriti
 • seĝo – stol