1. Amiko Marko

Prevedi in odgovori / Traduku kaj respondu

  1. Kdo je tvoja prijateljica?
  2. Ali tvoja prijateljica Ana sedaj piše v sobi?
  3. Ali prijatelj tvojega očeta dela v hotelu?
  4. Ali je esperantski učbenik na tvoji mizi?