11. La sentimulo

In de tekst

 • Veneci – Venetië
 • Sankt-Mark – Sint-Marcus
 • placo – plein, plaats
 • milito – oorlog
 • maro – zee
 • ŝipo – schip
 • gondolo – gondel
 • movi – bewegen
 • mezo – midden
 • proksima – dicht(bij)
 • granda – groot
 • oni – men
 • facila – gemakkelijk
 • lumo – licht
 • flanko – zijde (kant)
 • Stefan – Steven
 • krii – schreeuwen
 • turko – Turk
 • renkonti – ontmoeten
 • sekvi – volgen
 • Pietro – Pieter
 • koni – kennen
 • akvo – water
 • tiel – zo
 • Ĝorĝo – Joris
 • preni – nemen
 • estro – leider, chef, baas
 • preskaŭ – bijna
 • morti – sterven, dood
 • grava – belangrijk
 • Ĝino – Gino
 • halti – halthouden
 • apud – naast
 • dek – tien
 • jaro – jaar
 • koloro – kleur
 • Jakopo – Jacob
 • tial – daarom
 • timi – vrezen, bang zijn
 • sendi – zenden
 • doĝo – doge
 • bezoni – nodig hebben, benodigen
 • pagi – betalen
 • er – fragment, stukje van
 • afero – aangelegenheid, zaak
 • se – indien, als, op voorwaarde dat
 • pano – brood
 • Don Kamilo – Don Camillo
 • ĝis – tot

Extra

 • konsenti – instemmen, toestemmen, akkoord gaan, goedvinden
 • laŭta – luid
 • proksimume – ongeveer, circa, plusminus, rond, omtrent
 • publika – openbaar, publiek
 • punkto – punt, stip
 • sata – verzadigd