10. Familianoj kunvenas

In de tekst

 • kiel – hoe
 • pasi – voorbijgaan
 • naski – baren
 • kelka – enige, enkele
 • familio – gezin (familie)
 • an – lid, aanhanger, inwoner
 • iom – een zekere hoeveelheid, een beetje
 • trovi – vinden
 • almenaŭ – minstens, ten minste
 • ordo – orde
 • io – iets
 • manki – ontbreken
 • lakto – melk
 • necesa – nodig
 • anstataŭ – in plaats van
 • intereso – interesse, belangstelling, interesseren
 • ekskurso – uitstap
 • klubo – club
 • ĵeti – werpen, gooien
 • ia – eender welke soort
 • uj – vat (container), land, boom
 • ĝusta – juist
 • for – weg-, voort-
 • inter – tussen
 • sama – gelijk
 • fojo – keer
 • rajti – het recht hebben, mogen
 • proponi – voorstellen
 • du – twee
 • parto – deel
 • sukceso – slagen
 • iu – iemand
 • ideo – idee
 • tro – te, teveel
 • ec – abstract begrip, eigenschap, -heid
 • reala – werkelijk, reëel
 • silento – zwijgen
 • daŭri – duren
 • nu – welnu
 • minuto – minuut
 • telefono – telefoon
 • viziti – bezoeken
 • dolĉa – zoet
 • atenti – opletten, aandacht
 • dika – dik
 • ŝanĝi – veranderen, wijzigen
 • opinii – menen
 • sen – zonder
 • sola – alleen

Extra

 • ĉefo – chef, hoofd
 • ekzemplo – voorbeeld, toonbeeld
 • rilati – betrekking, verhouding, verband
 • sekvi – volgen
 • simpla – simpel, eenvoudig, enkelvoudig
 • universala – universeel, algemeen