4. Miaj leteroj

Telwoorden

De getallen bevinden zich in het aanhangsel bij de cursus. Als u ze geleerd heeft, kan u ze naar wens kombineren.

 • 1 238 – mil du-cent tri-dek ok
 • 153 837 – cent kvin-dek tri mil ok-cent tri-dek sep
 • Optellen: 8 + 3 = 11 – ok plus tri estas dek-unu
 • Aftrekken: 15 - 6 = 9 – dek-kvin minus ses estas naŭ

Accusatief van richting

De beweging in een bepaalde richting (waarheen?) wordt door de accusatief-eindletter -n aangegeven. In dit geval komt ook na een voorzetsel de accusatief. Logisch komt er geen accusatief na: al, ĝis, tra (naar, tot, doorheen). Die voorzetsels geven op zichzelf al de richting aan.

 • Mia amikino iris en la ĉambron. – Mijn vriendin ging de kamer in.
 • Mi metis la libron sur la tablon. – Ik heb het boek op de tafel gelegd. (= "naar op" de tafel)
 • Li falis en la akvon. – Hij viel in het water. (= Hij viel het water in.)

Het wederkerig voornaamwoord si

Het wederkerig voornaamwoord si gebruikt men alleen in de derde persoon enkelvoud en meervoud.

 • Mi lavas min. – Ik was mij.
 • Vi lavas vin. – Gij wast u. (= Jij wast je)
 • Li/ŝi/ĝi lavas sin. – Hij/zij/het wast zich.
 • (Maar: Ŝi lavas ŝin. – Zij wast haar/een andere vrouw.)
 • Ni lavas nin. – Wij wassen ons.
 • Vi lavas vin. – Jij wast je.
 • Ili lavas sin. – Zij wassen zich.
 • (Maar: Ili lavas ilin. – Zij wassen hen/de anderen.)

Sia

Sia - van zichzelf:

 • Ŝi iris kun sia amikino en la teatron. – Ze ging met haar vriendin het theater in.
 • Li iris kun siaj amikoj en la parkon. – Hij ging met zijn vienden het park in.

Meti

Meti is een woord met veel betekenissen: zetten, stellen, plaatsen, doen, enz. Bijvoorbeeld:

 • surmeti – opleggen, opzetten
 • almeti – tegenaanleggen
 • formeti – wegleggen, wegdoen
 • enmeti – inzetten

Voorvoegsel re-

weer-, terug-, her-

 • revidi – weerzien
 • redoni – teruggeven
 • reveni – weerkeren
 • remeti – terugleggen