3. En kafejo

Prilozi

Prilozi (riječi koji opisuju glagole) nastaju dodavanjem nastavka -e.

 • bele – lijepo
 • forte – snažno
 • rapida aŭto – brz auto
  • veturi rapide – voziti se brzo

Prijedlozi per i kun

Per

označava sredstvo kojim se nešto radi, odgovara našem instrumentalu, a prevodi se kao s, sa, pomoću.

 • Manĝi per kulero – Jesti žlicom
 • Ŝi kantis per tre bela voĉo. – Ona je pjevala prekrasnim glasom.

Kun

znači s, sa (u društvu s)

 • Mi iris kun la amiko. – Išao sam s prijateljem.
 • Mi parolos kun li. – Razgovarat ću s njim.

Prijedlog post

post – nakon, poslije (najčešće vremenski, ali i prostorno)

 • Li venis post mi. – Došao je nakon mene (nakon što sam ja došao).
 • Mi iras post vi. – Idem za tobom.
 • post du horoj – nakon dva sata, za dva sata
 • Mi venos post tri horoj. – Doći ću za tri sata.
 • poste – poslije, kasnije

Prijedlog malantaŭ

malantaŭ - iza (prostorno)

 • Li venis malantaŭ mi. – Došao je iza mene.

Pripazite na naglasak: malantaŭ.

Sufiks -ul

Osoba karakterizirana nekom osobinom:

 • grandulo – velik čovjek, velikan
 • malbonulo – loš čovjek
 • belulino – lijepa žena, ljepotica

Sufiks -ej

Označava prostor (mjesto):

 • lernejo – škola (mjesto za učenje)
 • kuirejo – kuhinja (mjesto za kuhanje: kuiri – kuhati)
 • laborejo – radionica (mjesto za rad)

Sufiks -ebl

Označava mogućnost:

 • manĝebla – jestiv
 • videbla – vidljiv
 • kompreneble – razumljivo (jasno)
 • eble – možda
 • malebla – nemoguć

Imperativ

Zapovjedni način tvori se nastavkom -u.

 • Manĝu! – Jedi! (Jedite!)
 • Iru! – Idi! (Idite!)

Uz imperativ može stajati i subjekt:

 • Li lernu! – Neka (on) uči!
 • Ni vidu. – Pogledajmo.