2. La amikino de Marko

riječi u tekstu

 • havi – imati
 • n – akuzativ (padež)
 • nomo – ime
 • Ana – Ana
 • juna – mlad
 • bela – lijep
 • ge – oba spola
 • veni – doći
 • is – prošlo vrijeme (glagol)
 • al – k, ka, prema
 • hejmo – dom
 • bona – dobar
 • voli – htjeti
 • u – imperativ, zapovjedni način (glagol)
 • iri – ići
 • i – infinitiv (glagol)
 • saluto – pozdrav
 • kio – što
 • vi – vi
 • fari – napraviti, činiti
 • legi – čitati
 • sed – a, ali, već, nego
 • paroli – govoriti
 • kun – s
 • ĉu – (početak pitanja)
 • jes – da
 • ŝati – voljeti
 • nur – samo
 • trinki – piti
 • kafo – kava
 • frato – brat
 • jen – evo
 • ankoraŭ – još
 • varma – toplo
 • kuiri – kuhati
 • danki – zahvaliti
 • povi – moći
 • ankaŭ – također
 • mal – suprotno
 • rigardi – promatrati, gledati
 • okulo – oko
 • vidi – vidjeti
 • ke – da
 • ami – ljubiti, voljeti

ostale riječi

 • demandi – pitati
 • domo – kuća
 • facila – lagan
 • granda – velik
 • kia – kakav
 • mono – novac
 • nova – nov
 • pri – o
 • se – ako
 • tre – vrlo
 • diri – reći