7. Ĉiam malfrue

 • dormi – spát
 • suno – slunce
 • subita – náhle
 • ek – začátek akce, náhlost
 • salti – skákat
 • ĉiam – vždy
 • frua – brzy
 • hodiaŭ – dnes
 • meti – položit
 • – věc, konkrétní věc, projev
 • kuri – běžet
 • laŭ – podle, podél
 • homo – člověk
 • kia – jaký
 • saĝa – moudře
 • knabo – kluk
 • baldaŭ – brzy
 • it – příčestí trpné minulé
 • nek – ani
 • pensi – myslet
 • diablo – ďábel
 • memori – pamamtovat
 • dimanĉo – Neděle

 • akvo – voda
 • atendi – čekat
 • – ba i, dokonce
 • for – pryč
 • ĝis – až k, až do
 • krii – křičet
 • lasi – nechat, opustit
 • mem – sám, osobně
 • momento – moment
 • nokto – noc
 • poŝto – pošta
 • ridi – smát se