7. Ĉiam malfrue

Přeložte a odpovězte / Traduku kaj respondu

  1. Kdo měl knihu, na kterou jsi čekal déle než dva roky?
  2. Chceš, abych ti ukázal svou nejmilejší fotku?
  3. Kde jsi koupil to oblečení?
  4. Kam půjdeš v neděli, když bude slunečný den?
  5. Tvůj bratr už odešel?
  6. Kde je voda, kterou sis přinesl?