4. Miaj leteroj

 • letero – dopis
 • vera – pravda
 • foto – foto
 • kiam – kdy, když
 • re – znovu, opakování
 • el – z, ze
 • rapida – rychle
 • tie – tam
 • stari – stát
 • Vera – Věra
 • mano – ruka
 • koleri – vztek
 • – stát se
 • ruĝa – červená
 • fali – padat
 • pardoni – odpustit
 • doni – dát
 • ricevi – dostat
 • leciono – lekce
 • plu – dále, více
 • os – koncovka pro sloveso v budoucím čase
 • devi – muset
 • fermi – zavřít
 • pordo – dveře

 • aŭdi – slyšet
 • ĉe – u, při
 • dek – deset
 • du – dva
 • inter – mezi
 • kapo – hlava
 • kien – kam
 • kvar – čtyři
 • kvin – pět
 • lasta – poslední
 • meti – položit
 • nacio – národní
 • naŭ – devět
 • ok – osm
 • piedo – noha
 • poŝo – kapsa
 • preni – vzít
 • ses – šest
 • sep – sedm
 • sia – svůj
 • sola – sám
 • trankvila – klidný
 • tri – tři