4. Miaj leteroj

Přeložte a odpovězte / Traduku kaj respondu

  1. Kdy tě znovu uvidím?
  2. Jak dlouho ty se učíš mezinárodní jazyk?
  3. Kde je moje nová kniha s fotografiemi?
  4. Kam půjdeš po obědě?
  5. Může někdo zavřít dveře od pokoje, když je chladno?
  6. Jak dlouho jsi naštvaný, když ti seberou hodně peněz?