1. Amiko Marko

Al text

 • Marko – Marc
 • esti – ser, estar, haver-hi
 • as – verb en present
 • mi – jo
 • a – adjectiu
 • amiko – amic
 • o – substantiu
 • li – ell
 • lerni – aprendre
 • ant – present actiu
 • kaj – i
 • sporto – esport
 • ist – professió, activitat característica
 • nun – ara
 • sidi – estar assegut, seure
 • en – a, en
 • ĉambro – habitació
 • sur – damunt, sobre
 • tablo – taula
 • papero – paper
 • j – plural
 • libro – llibre
 • ĝi – (pronom per a animals i coses, sense distingir sexe)
 • skribi – escriure
 • la – el/la, els/les
 • patro – pare
 • in – femení
 • de – de, des de
 • ne – no
 • ili – ells / elles
 • labori – treballar
 • hotelo – hotel
 • instrui – ensenyar, instruir
 • ŝi – ella

Addicionals

 • ĉu – ¿, És que
 • jes – sí
 • kio – què, quina cosa
 • kiu – qui, quin, quina
 • lingvo – llengua
 • ni – nosaltres
 • nomo – nom
 • respondi – respondre
 • seĝo – seient