1. Amiko Marko

Tradueix i respon / Traduku kaj respondu

  1. Qui és la teva amiga?
  2. Que escriu ara a l'habitació la teva amiga Anna?
  3. L'amic del teu pare treballa en un hotel?
  4. Què hi ha sobre la taula de treball a la nostra habitació?
  5. Que hi ha un llibre de text d'esperanto sobre la teva taula?