Bổ sung

Cụm từ và thành ngữ cần thiết

 • eble – có lẽ
 • iom post iom – từng li từng tí
 • iomete – một chút
 • mem kompreneble – dĩ nhiên
 • ni diru – giả sử
 • pli-malpli – khoảng chừng
 • rilate al – liên quan đến việc
 • temas pri – về việc
 • verŝajne – hầu như chắc chắn rằng
 • ĉu ne – đúng không

Màu sắc

 • blanka – màu trắng
 • blua – màu xanh dương
 • bruna – màu nâu
 • flava – màu vàng
 • griza – màu xám
 • nigra – màu đen
 • ruĝa – màu đỏ
 • verda – màu xanh lá

Số đếm

 • unu – một
 • du – hai
 • tri – ba
 • kvar – bốn
 • kvin – năm
 • ses – sáu
 • sep – bảy
 • ok – tám
 • naŭ – chín
 • dek – mười
 • dek unu – mười một
 • dek du – mười hai
 • dek tri – mười ba
 • dek kvar – mười bốn
 • dek kvin – mười lăm
 • dek ses – mười sáu
 • dek sep – mười bảy
 • dek ok – mười tám
 • dek naŭ – mười chín
 • dudek – hai mươi
 • tridek – ba mươi
 • kvardek – bốn mươi
 • cent – một trăm
 • ducent – hai trăm
 • tricent – ba trăm
 • mil – một nghìn
 • dumil – hai nghìn

Các ngày trong tuần

 • lundo – thứ hai
 • mardo – thứ ba
 • merkredo – thứ tư
 • ĵaŭdo – thứ năm
 • vendredo – thứ sáu
 • sabato – thứ bảy
 • dimanĉo – chủ nhật

Các tháng

 • januaro – tháng một, tháng giêng
 • februaro – tháng hai
 • marto – tháng ba
 • aprilo – tháng bốn, tháng tư
 • majo – tháng năm
 • junio – tháng sáu
 • julio – tháng bảy
 • aŭgusto – tháng tám
 • septembro – tháng chín
 • oktobro – tháng mười
 • novembro – tháng mười một
 • decembro – tháng mười hai, tháng chạp

Các mùa

 • printempo – mùa xuân
 • somero – mùa hạ, mùa hè
 • aŭtuno – mùa thu
 • vintro – mùa đông