2. La amikino de Marko

Прикметники

Прикметники утворюються за допомогою закічнення -a, котре додається до будь-якої основи :

 • bela – гарний, красивий
 • bona – добрий
 • granda libro – велика книжка
 • malgranda tablo – маленький стіл

Відмінювання іменників і прикметників

В есперанто є тільки два відмінки: називний і знахідний.

Знахідний відмінок

Знахідний відмінок утворюється закінченням -n. Знахідний відмінок використовується, щоб вказати на предмет, на який спрямована дія. У попередній лекції ми бачили, що знахідний відмінок може використовуватись із деякими займенниками.

 • Однина : libron – (я бачу) книжку
 • Множина : librojn – (я бачу) книжки
 • Займенник : min – мене

 • Ĉu vi havas novan amikon? – Чи ти маєш нового друга ?

 • Kiun libron vi havas? – Яку книжку ви маєте ?
 • La patro donas al ŝi libron. - Батько дав їй книжку.
 • Kion mi vidas? – Що я бачу ?
 • Mi vidas katon – Я бачу кота.

Прикметник узгоджується в числі й у відмінку з іменником, до якого він відноситься, для цього використовуються закінчення -j et -n для прикметників та іменників.

 • Vi estas bona amiko – Ти є добрий друг.
 • Vi estas bonaj amikoj – Ви є добрі друзі.
 • Vi havas bonan amikon – Ви маєте доброго друга.
 • Vi havas bonajn amikojn – Ви маєте добрих друзів.

Відмінювання дієслів:

Неозначена форма дієслова : -i

 • labori – працювати

Теперішній час : -as

 • mi laboras – я працюю
 • vi laboras – ти працюєш / Ви працюєте (однина)
 • li/ŝi laboras – він/вона працює
 • ni laboras – ми працюємо
 • vi laboras – ви працюєте
 • ili laboras – вони працюють

Минулий час : -is

 • mi laboris – я працював
 • vi laboris – ти працював / Ви працювали (однина)
 • li/ŝi laboris – він працював/вона працювала
 • ni laboris – ми працювали
 • vi laboris – ви працювали
 • ili laboris – вони працювали

Майбутній час : -os

 • mi laboros – я працюватиму
 • vi laboros – ти працюватимеш / Ви працюватимете (однина)
 • li/ŝi laboros – він/вона працюватиме
 • ni laboros – ми працюватимемо
 • vi laboros – ви працюватимете
 • ili laboros – вони працюватимуть

У дійсному способі есперанто має три часи дієслів. В однині й множині закінчення не змінюється.

 • mi estas – я є
 • vi estas – ви є
 • la patroj estas – батьки є тощо.

Без займенника може утворюватись неозначено-особова форма :

 • Pluvas. – Пада дош.
 • Estas tiel. – Є так.

Сполучник ke

перше значення цього підрядного сполучника - "що". Як правило, йому передує кома.

 • Mi scias, ke li venos – Я знаю, що він прийде.
 • Mi ne komprenas, ke vi ne havas tempon. – Я не розумію, що ти не маєш час.
 • Ĉu vi povas kompreni, ke li ne skribis? – Чи ти можеш зрозуміти, що він не писав ?

Префікс mal-

позначає пряму протилежність :

 • amiko: – друг
 • malamiko: – ворог
 • granda: – великий, велика, велике
 • malgranda: – маленький, маленька, маленьке

Префікс ge-

Позначає осіб обох статей :

 • gepatroj – батьки
 • gefratoj – брати й сестри
 • gesinjoroj – панí й панове

Порядок слів у реченні

Порядок головних членів речення вільний, як і в українськфі мові. Однак, краще ставити на першому місці підмет, потім - присудок. Зміною місця іменника можна стилістично надати реченню іншого значення.

 • Mi legas libron. – Я читаю книжку.
 • Libron mi legas. – Книжку я читаю (саме книжку, не журнал).

Вічливі вирази

 • saluton – Привіт, доброго дня!
 • bonvolu – будь ласка, прошу
 • dankon – дякую

Kio, Kion

Питальний займенник Kio означає «що», коли є суб'єктом речення.

 • Kio estas tio? – Що є це ?
 • Kio estas sur la tablo? – Що є на столі ?

Коли займенник «що» є об'єктом , він в есперанто набуває форми знахідного відмінку.

 • Kion vi faras? – Що ти робиш ?
 • Kion ŝi diris? – Що вона сказала ?