1. Amiko Marko

จงแปลและตอบคำถามต่อไปนี้ / Traduku kaj respondu

  1. ใครคือเพื่อนผู้หญิงของคุณ
  2. ตอนนี้ อันนา เพื่อนผู้หญิงของคุณกำลังเขียนหนังอยู่ในห้องใช่ไหม
  3. เพื่อนของพ่อของคุณทำงานอยู่ในโรงแรมใช่ไหม
  4. อะไรวางอยู่บนโต๊ะทำงานในห้องของพวกเรา
  5. หนังสือเรียนภาษาเอสเปรันโตอยู่บนโต๊ะของคุณใช่ไหม