12. Nokta promeno

I texten

 • S-ro – Herr
 • Pipelbom – Pipelbom
 • peza – tung
 • larĝa – bred, vid
 • korpo – kropp
 • aspekto – se ut
 • rolo – roll
 • fakto – fakta
 • respekti – respektera
 • kontenta – nöjd
 • ofte – ofta
 • utila – nyttig, användbar
 • prezenti – presentera
 • ĝeni – störa, besvära
 • nokto – natt
 • arbo – träd
 • ĉefo – chef
 • vojo – väg
 • ekster – utanför
 • sovaĝa – vild
 • bruo – buller
 • krom – förutom, utom
 • tuŝi – röra, vidröra, beröra
 • naturo – natur
 • ĝenerali – generellt
 • seki – torr
 • paŝi – kliva, gå
 • vivi – leva
 • dolori – smärta, göra ont
 • agrabla – trevlig
 • ju – ju
 • kastelo – slott
 • des – desto
 • Adriano – Adriano
 • viro – man
 • kapabla – kapabel
 • industrio – industri
 • polico – polis
 • persono – person
 • simila – lik, liknande
 • lasta – sista
 • laŭta – hödljudd
 • orelo – öra
 • momento – ögonblick
 • ambaŭ – båda, bägge
 • direkti – riktning
 • zorgi – bry sig
 • situacio – situation
 • branĉo – gren
 • rekta – rak, direkt
 • besto – djur
 • promeni – promenera
 • kavo – håla, hålighet
 • odoro – lukt
 • preta – färdig, redo
 • ajn – som helst
 • efektiva – i själva verket
 • miri – förvånas, förundras
 • koro – hjärta
 • ŝajni – förefalla, tyckas, verka
 • supri – ovanför
 • buŝo – mun
 • provi – prova
 • kapti – fånga
 • lampo – lampa
 • paco – fred
 • formo – form
 • teni – hålla
 • sono – ljud
 • aŭtoritato – auktoritet, myndighet
 • nuuuu – nuuuu
 • eee – eee
 • fuŝi – slarva, fördärva
 • klara – klar, tydlig
 • – till och med, ens
 • tono – ton
 • ha – ha
 • bieno – egendom, gård, gods
 • grafo – greve
 • monto – berg
 • kalva – flintskallig
 • inviti – bjuda in
 • peti – be (om något)
 • teroro – terror
 • kontroli – kontrollera
 • ĉirkaŭ – omkring, runt, cirka
 • akcepti – acceptera
 • perdi – tappa, mista, förlora

Ytterligare

 • – usel, dålig kvalitet