12. Nokta promeno

Ju … des

Uttrycket ju... des används precis som svenskans "ju... desto".

 • Ju pli longe, des pli bone. – ju längre desto bättre

Observera att även om vi på svenska ibland säger "ju... ju", måste man på esperanto säga ju... des.

Ajn

Ordet ajn används efter olika tabellord för att ange obestämdhet.

Efter ki-, i- och ĉi-ord betyder ajn "som helst".

 • io ajn – vad som helst
 • ĉiu ajn – vem som helst
 • kiom ajn – hur mycket som helst

Skillnaden mellan de olika förstavelserna i tabellorden minskar när man använder ajn. Io ajn, ĉio ajn och kio ajn blir nästan likabetydande. Kombinationer mellan neni-ord och ajn får däremot helt andra betydelser. På svenska användes t.ex. "över huvud taget" för att förmedla samma idé.

 • nenio ajn – absolut inget
 • nenie ajn – ingenstans över huvud taget
 • neniam ajn – aldrig någonsin

Prefixet dis-

Prefixet dis- betyder "isär, itu, åt olika håll".

 • disĵeti – kasta omkring
 • disiri – gå isär
 • dismeti – ta isär

Suffixet -on

Suffixet -on betyder "bråkdel" och används efter räkneord.

 • duono – halva
 • triono – tredjedel
 • dekono – tiondel
 • duona – halv