9. Planoj pri veturado

I texten

 • Petro – Petro
 • Maria – Maria
 • vojaĝi – resa
 • lando – land
 • libera – fri, ledig
 • tempo – tid
 • decidi – bestämma
 • italio – Italien
 • urbo – stad
 • feliĉa – lycklig
 • kie – var
 • forgesi – glömma
 • esperi – hoppas
 • us – Verb i konditionalis
 • komenci – börja, påbörja
 • jam – redan
 • vagono – järnvägsvagn
 • ar – samling
 • nenio – ingenting
 • sekreto – hemlighet
 • onklo – farbror, morbror
 • Bonifacio – Bonifacio
 • plena – full, fullständig
 • um – (obestämt suffix)
 • sia – sig
 • uzi – använda
 • domo – hus
 • ad – (upprepad, varaktig) handling
 • atendi – vänta
 • do – då, alltså
 • kial – varför
 • neniam – aldrig

Ytterligare

 • almenaŭ – åtmistone
 • atenti – akta, uppmärksamma, se upp
 • ĉirkaŭ – omkring, runt, cirka
 • diversa – av olika slag
 • do – då, alltså
 • ekster – utanför
 • ideo – idé
 • klara – klar, tydlig
 • kredi – tro
 • kvazaŭ – liksom, som om
 • maniero – sätt
 • manki – saknas, fattas
 • mondo – värld
 • organizi – organisera
 • plano – plan
 • pluvi – regna
 • rajti – få, ha rätt till
 • rakonti – berätta
 • sama – samma, likadan
 • ŝajni – förefalla, tyckas, verka
 • vojo – väg
 • informi – informera, information