9. Planoj pri veturado

Konditionalis

Konditionalis bildas med verbändelsen -us och används om tänkta handlingar och om handlingar som är beroende av ett villkor för att förverkligas. På svenska finns motsvarigheten "skulle".

 • Ho, se mi nur estus riĉa! - Åh, om jag ändå vore rik!
 • Se mi nur havus tempon, mi restus pli longe. – Om jag bara hade tid, skulle jag stanna längre.
 • Se mi estus sana, mi estus tre feliĉa. – Om jag vore frisk skulle jag vara mycket lycklig.

Kvazaŭ

Ordet kvazaŭ används dels som konjuktion. Då står den följande bisatsen i konditionalis. Den här användningen av kvazaŭ motsvarar svenskans "som om".

 • Vi sidas tie kvazaŭ vi estus riĉulo. – Du sitter som om du vore en rikeman.

Kvazaŭ kan också vara en preposition, och betyder då "liksom".

 • Vi sidas tie kvazaŭ riĉulo. – Du sitter som en rikeman.

Suffixet -ad

Suffixet -ad används för att skapa ett substantiv av ett verb.

 • kanti – sjunga
  • kantado – sång (handling)
 • suferi – lida
  • suferado – lidande

Men suffixet kan också signalera varkatig eller upprepad handling.

 • rigardi – titta
  • rigardadi – beskåda, stirra
 • demandi – fråga
  • demandadi – fråga många frågor
 • informo – information
  • informado – publicitet

paroladi – tala länge saltadi – hålla på att hoppa

Telegramgruppen: bila, tjata, grubbla, älta, ränna,

Suffixet -ar

Suffixet -ar betyder "en samling av likartade föremål".

 • arbo – träd
  • arbaro – skog
 • vagono – vagn
  • vagonaro – tåg
 • vorto – ord
  • vortaro – ordbok

Suffixet -um

Suffixet -um är ett suffix utan bestämd betydelse. Trots att de alltid har anknytning till ordstammarna så kan det vara lite klurigt att veta vad -um-orden betyder. I många fall är det nödvändigt att lära in dem separat.

 • plena – full
  • plenumi – fullgöra, uppfylla
 • proksima – nära
  • proksimume – ungefär
 • suno – sol
  • sunumi – sola
 • malvarma – kall
  • malvarmumo – förkylning