7. Ĉiam malfrue

I texten

 • dormi – sova
 • suno – sol
 • subita – plötslig
 • ek – börja, plötsligt, kortvarigt
 • salti – hoppa
 • ĉiam – alltid
 • frua – tidig
 • hodiaŭ – idag
 • meti – sätta, ställa, lägga
 • – konkret sak, maträtt
 • kuri – springa
 • laŭ – enligt, längs
 • homo – männsika
 • kia – hurdan
 • saĝa – vis, klok
 • knabo – pojke
 • baldaŭ – snart
 • it – passiv avslutad handling
 • nek – varken (… eller)
 • pensi – tänka, tycka
 • diablo – djävul
 • memori – minnas
 • dimanĉo – söndag

Ytterligare

 • akvo – vatten
 • atendi – vänta
 • – till och med, ens
 • for – bort, iväg
 • ĝis – ända till
 • krii – skrika
 • lasi
 • mem – själv
 • momento – ögonblick
 • nokto – natt
 • poŝto – post
 • ridi – skratta